Vzdělávání a školení

Zajistíme vzdělávání Vašich zaměstnanců v různých oblastech s ohledem na specifika Vašeho podnikání.

Nabízíme zajištění následujících služeb souvisejících s problematikou vzdělávání:

 • zajištění odborných i obecných vzdělávacích kurzů
 • spolupráce při získání dotace na vzdělávání
 • příprava kariérních plánů Vašich zaměstnanců
 • spolupráce při tvorbě vzdělávacích systémů
 • příprava motivačních programů pro zaměstnance
 • výběr dodavatele
 • zajištění assesment / develpoment center pro Vaše zaměstnance
 • organizace teambuildingových aktivitzajištění školících místností
Vzdělávání a školení
Inovativní řešení v oblasti IT

Inovativní řešení v oblasti IT

Ve spolupráci s našimi partnery jsme připraveni Vám poskytnout IT řešení na míru vaší společnosti.

Naše hlavní zásady:

 • vždy dbáme na osobní a individuální přístup a spolu s Vámi hledáme optimální řešení
 • jednoduše Vám  a Vašim kolegům vysvětlíme, jaké jsou možnosti řešení dané problematikyRozhodnutí o výsledné podobě díla bude vždy na Vás na základě námi předložených návrhů
 • software napojíme na Vaše stávající firemní systémy a aplikace
 • předáme Vám moderní a odladěný produkt včetně potřebné technické a uživatelské dokumentace
 • postaráme se také o vyškolení uživatelů a následnou technickou podporu
 • při tvorbě aplikací dbáme na testování, bezpečnost, rychlost a využívání dostupných zdrojů

Procesní analýzy

Pro zefektivnění chodu společnosti Vám zajistíme provedení procesní analýzy a zpracování postupů.

V rámci této oblasti se zaměřujeme:

 • procesní analýza (zmapování procesů ve společnosti a jejich vazeb
 • zpracovní výstupu ve formě procesních map a popisů jednotlivých procesů
 • analýza prostředků (software) v rámci jednotlivých procesů
 • vytipování neefektivních/kritických míst
 • definování hlavních a vedlejších procesů
 • delegování pravomocí a odpovědnosti
 • návrh a optimalizace nových procesů a vazeb včetně podpůrných prostředků
 • návrh nových postupů (metodiky)
 • implementaci nových postupů

⇒ Výsledkem je optimalizace firemních procesů, zkvalitnění a zjednodušení pracovních postupů ve společnosti.

Procesní analýzy
Řešení v oblasti účetnictví

Řešení v oblasti účetnictví

Jsme připraveni Vám a Vaší společnosti poskytnout komplexní řešení pokrývající oblast účetní a administrativní problematiky.

Pokrýváme následující procesy:

 • vedení účetnictví pro různé typy podniků a velikostí organizace
 • vedení mzdového účetnictví (malé i velké organizace)
 • realizace inventur a inventarizací
 • spolupráce při tvorbě firemních norem a procesů
 • účetní poradenství a konzultace, zajištění daňového poradenství
 • konzultace právních aspektů souvisejících s účetní problematikou
 • spolupráce při zavádění nových účetních informačních systémů
 • zajištění kontaktu s úřady souvisejícími s účetní problematikou
 • reporting (včetně reportingu pro zahraniční partnery v souladu s IFRS)
 • outsourcing činností našimi pracovníky = převzetí účetních oddělení
 • zajištění vzdělávání, trénink v oblasti administrativy, účetnictví a back office

Neváhejte, napište nám.

Odeslat